Σάββατο, 1 Απριλίου 2023
   
Ατζέντα 21 και Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη Ατζέντα 21 ως μοχλός προώθησης της Στρατηγικής
Η Τοπική Διάταξη (Ατζέντα 21) ως μοχλός προώθησης της Στρατηγικής της Αειφόρου Ανάπτυξης
Ενώ πολλοί βλέπουν την ανάγκη για ριζικές αλλαγές στο πεδίο της τοπικής κοινωνίας και μιλούν και στην Ελλάδα για εφαρμογή της Ατζέντα 21 και της Αειφόρο και βιώσιμης Ανάπτυξης, ωστόσο ο καθένας ερμηνεύει την έννοια αυτή όπως νομίζει και όπως του ταιριάζει και λίγοι είναι τελικά αυτοί που γνωρίζουν την ακριβή έννοια του όρου και την σωστή πρακτική της εφαρμογή. 

Βασικός στόχος - που αποτελεί και κεντρικό άξονα της παρούσας προσπάθειας - είναι η εμπεριστατωμένη και σωστή μεταφορά και εφαρμογή της Αειφόρου Ανάπτυξης1, μέσω της ολοκλήρωσης του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης ΑΑ ανεξάρ­τητα από το γεγονός της συγκρότησης ενός ειδικού επιχειρησιακού και τεχνοκρατικού προγράμματος.

Η χρησιμότητα του συγκεκριμένου σχεδίου αειφορικής πράξης και δράσης που θα πηγάζει από την διεξαγωγή Ατζέντα 21 μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη στην τοπική κοινωνία:

  • Πρώτον, για την ίδια διαδικασία διαπραγματευτικής ικανότητας της πόλης, αφού πλέον όπως θα πρέπει να ειναι της πάση γνωστό,η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίδει ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση στη διάσταση της ΑΑ. 
  • Δεύτερον, συμβάλλει στη θεμελίωση προτάσεων διαφόρων μέτρων ΑΑ που μπορεί να ενταχθούν στα επί μέρους τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα. Η ένταξη των μέτρων αυτών δεν είναι αποσπασματική και τυχαία αλλά υποστηρίζεται από ένα πλέγμα συνεκτικών δράσεων που όλες μαζί βοηθούν στη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου ΑΑ.

Τρίτον, μπορεί να αποτελέσει το βασικό πλαίσιο υποστήριξης αποφάσεων για δράσεις / μέτρα Βιώσιμης (Αστικής) Ανάπτυξης, που μπορεί να ενταχθούν π.χ. στο ΕΠΠΕΡ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον) αλλά και σε άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες (π.χ. URBAN ΙΙ) ή ακόμη και σε εθνικές πολιτικές για την ΑΑ των ελληνικών πόλεων (Εθνική χρηματοδότηση από ΠΔΕ 2, ΕΤΕΡΠΣ3 κα.).[1] Από εδώ και στο εξής η Αειφόρο Ανάπτυξη θα υποδηλώνεται στο παρόν κείμενο με την συντομογραφία ΑΑ.

[2] ΠΔΕ= Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων

[3] ΕΤΕΡΠΣ= Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών Πολεοδομικών ΣχεδίωνΤο σχέδιο δράσης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑ 21 (TΔ21) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 6 Ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ με τελικό δικαιούχο την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ.
Διεύθυνση: Αγησιλάου 23-25, Τ.Κ.: 104 36 Αθήνα, τηλ. 210 52 71 100, fax 210 5271167, e-mail: eye@mou.gr
Copyright 2008 by Center for the Development in the Mediterranean