Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023
Φυσικό Περιβάλλον και Χωροταξία

Η Αντιμετώπιση συσσωρεμένων προβλημάτων σε κρίσιμα πεδία όπως το φυσικό περιβάλλον, η κυκλοφορία, η στάθμευση, η χωρική ανισοκατανομή ελεύθερων χώρων και κοινωνικού εξοπλισμού που δημιουργεί κοινωνικές ανισότητες, η επανεξέταση της εικόνας της πόλης (προβλήματα ποιότητας στους δημόσιους χώρους, ανάγκη αστικού σχεδιασμού κ.λ.π), κάνουν αναγκαία την ανασυγκρότηση της χωροταξικής λειτουργίας της πόλης σε μια σειρά από ζητήματα όπως:

 • Διατήρησης και προβολής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς,
 • Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις ποιοτικής τοπικής ανάπτυξης σε επενδύσεις και υποδομές για βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων,
 • Κατασκευή και Ανακατασκευή παιδικών χαρών,
 • Αναβάθμιση υφισταμένων και δημιουργία νέων εγκαταστάσεων άθλησης,
 • Εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας στα  νοικοκυριά και στις υπηρεσίες του δήμου,
 • Προώθηση Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημόσια/δημοτικά κτίρια και ευαισθητοποίηση κατοίκων για ιδιωτική χρήση,
 • Συνάρτηση της τοπικής ανάπτυξης με την περιφερειακή πολιτική, την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, τις νέες τεχνολογίες και την αξιοποίηση των πόρων (ανθρώπινου δυναμικού, περιβάλλοντος) για την ενδυνάμωση και αξιοποίηση της κοινωνικής συνοχής,
 • Εξέταση της ετοιμότητας σε μακρο-επίπεδο (τοπικό- περιφερειακό) όπου να αναδειχθούν τα ζητήματα των κοινωνικών ωφελειών, της κοινωνικής ευημερίας και της κοινωνικής ανάπτυξης,
 • Αξιοποίηση του πλεονεκτήματος του παραγωγικού δυναμικού της πόλης και ενεργοποίησή του για την ανάπτυξη και αξιοποίηση της περιοχής,
 • Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των νέων και διασφάλιση μεθοδολογικών εξελίξεων που ευνοούν την κοινωνική ενσωμάτωση, την απασχόληση και τη συνοχή,
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ασφάλεια των πολιτών.


Το σχέδιο δράσης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑ 21 (TΔ21) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 6 Ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ με τελικό δικαιούχο την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ.
Διεύθυνση: Αγησιλάου 23-25, Τ.Κ.: 104 36 Αθήνα, τηλ. 210 52 71 100, fax 210 5271167, e-mail: eye@mou.gr
Copyright 2008 by Center for the Development in the Mediterranean