Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023
Μεθοδολογία Θεματικής κατάρτιση των κύριων ζητημάτων Ατζέντα 21

Η αναλυτική μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης, του Δήμου Χαλανδρίου με τη μέθοδο της SWOT-Ανάλυσης, όπως και οι απαντήσεις των κατοίκων της πόλης στα ερωτήματα που τους θέσαμε μέσω ερωτηματολογίου,  μας οδήγησε στον εντοπισμό των κρίσιμων ζητημάτων που άπτονται της τοπικής διάταξης Ατζέντα 21 και θα πρέπει να αντιμετωπισθούν από τον Δήμο τα επόμενα χρόνια.

Ως προς την μεθοδολογία για την προσέγγιση των θεμάτων της τοπικής διάταξης Ατζέντα 21 ακολουθήσαμε τις γενικές κατευθύνσεις που διέπονται από το γράμμα και το πνεύμα της απόφασης της διακήρυξης του Ρίο και του παγκόσμιου συνεδρίου για την ΑΑ, Γιοχάνεσμπουργκ. 

Οι συγκεκριμένες μεθοδολογικές συνιστώσες για την Ατζέντα 21 και την ΑΑ, οι οποίες μεμονωμένα και κατά εξαίρεση βρίσκουν σήμερα ανταπόκριση στην πολιτική πρακτική, είναι:

  •  η διεπιστημονικότητα και η διαλεκτική,
  • η σφαιρική και ολόπλευρη προσέγγιση,
  • η αναλυτική επεξεργασία των υπαρχόντων χαρακτηριστικών,
  • η ορθολογική αντανάκλαση πλεονεκτημάτων, δυνατοτήτων και αδυναμιών.

Ελήφθησαν επίσης υπόψη οι στρατηγικοί στόχοι του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), οι αναπτυξιακοί στόχοι και προτεραιότητες του ΠΕΠ Αττικής  καθώς και οι πολιτικές των επιμέρους τομεακών προγραμμάτων.Το σχέδιο δράσης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑ 21 (TΔ21) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 6 Ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ με τελικό δικαιούχο την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ.
Διεύθυνση: Αγησιλάου 23-25, Τ.Κ.: 104 36 Αθήνα, τηλ. 210 52 71 100, fax 210 5271167, e-mail: eye@mou.gr
Copyright 2008 by Center for the Development in the Mediterranean