Σάββατο, 1 Απριλίου 2023
 
Ατζέντα 21-Μοχλός ενεργοποίησης της ΑΑ στο Χαλάνδρι
Ανακοινώσεις


Παρουσίαση αποτελεσμάτων του έργου

Σημείο Συνάντησης: Κεντρική Πλατεία Χαλανδρίου, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, 10:00 π.μ.

Θα γίνει παρουσιάση των αποτελεσμάτων του έργου και θα διανείμουμε φυλλάδια.
 


Συνάντηση Εργασίας

Σημείο Συνάντησης: Πλατεία Φλυάς, Κυριακή 6 Ιουλίου, 10:00 π.μ.


Θα πραγματοποιήσουμε συνάντηση για να συζητήσουμε τρόπους επίλυσης των προβλημάτων της πόλης. 


Συνάντηση Εργασίας

Σημείο Συνάντησης: Πλατεία Δούρου (Άγαλμα Βενιζέλου), Κυριακή, 8 Ιουνίου, 10:00 π.μ.

Θα πραγματοποιήσουμε συνάντηση για τρόπους επίλυσης των προβλημάτων της πόλης.

 


Ποδηλατόδρομοι, λύση ή πρόβλημα;

Σημείο Συνάντησης: Μπροστά από το Δημαρχείο, Τετάρτη 14 Μαϊου, 9:00 π.μ.

Θα πραγματοποιήσουμε επίσκεψη στους ποδηλατόδρομους της πόλης και σε σχολεία.
 


Βόλτα στην πόλη

Σημείο Συνάντησης: Κεντρική Πλατεία Χαλανδρίου (Εθνική Τράπεζα), Κυριακή 20 Απριλίου, 11:00 π.μ.

Θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση γνωριμίας όσων ενδιαφέρονται να συμετάσχουν στο πρόγραμμα, και θα κάνουμε μια βόλτα στους κεντρικούς δρόμους του Χαλανδρίου για να αναγνωρίσουμε προβλήματα της πόλης.
 


Το σχέδιο δράσης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑ 21 (TΔ21) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 6 Ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ με τελικό δικαιούχο την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ.
Διεύθυνση: Αγησιλάου 23-25, Τ.Κ.: 104 36 Αθήνα, τηλ. 210 52 71 100, fax 210 5271167, e-mail: eye@mou.gr
Copyright 2008 by Center for the Development in the Mediterranean