Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023
 
Ατζέντα 21-Μοχλός ενεργοποίησης της ΑΑ στο Χαλάνδρι
Πρόλογος
Στις σημερινές συνθήκες παγκοσμιοποίησης, τα συγκροτήματα των πόλεων αποτελούν σήμερα τον χώρο, όπου διαμορφώνονται οι τοπικές κοινωνίες σε ραγδαίο βαθμό και από άκρη σε άκρη του πλανήτη. Στον χώρο αυτό αντιμετώπισης των κάθε λογής προβλημάτων διαδραματίζεται ολοένα και περισσότερο ο ρόλος της ανθρώπινης ανάπτυξης.

Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σημειώνουμε για πρώτη φορά στην ιστορία μεγαλύτερη συγκέντρωση του ανθρώπινου πληθυσμού στα αστικά κέντρα παρά στην ύπαιθρο, αποδεικνύει το δυναμικό παρόν της αστικής κοινωνίας. Αυτή η εξέλιξη δεν είναι μόνο θετική, αλλά εγκυμονεί κινδύνους και απαιτεί δράση και μεθοδικότητα στη αξιοποίηση των τοπικών δυνατοτήτων, προς την εξασφάλιση της βιώσιμης και Αειφόρο Ανάπτυξης.


Τα οργανωμένα αστικά κέντρα στην Ελλάδα, που συνήθως λειτουργούν σε ένα βεβαρημένο οικονομικά, οικολογικά και κοινωνικά περιβάλλον του οποίου οι δυνατότητες είναι εξ αρχής περιορισμένες, έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα. Σε αυτό συνέβαλε η λανθασμένη αντίληψη περί της αναπτύξεως και οι παραδοσιακές πρακτικές που πολλές φορές ήταν αντίθετες στην ορθολογική έννοια του προγραμματισμού. Εκ του αποτελέσματος αντιμετωπίζουμε μια αρνητική εικόνα και μια κατάσταση υπό αμφισβήτηση, διότι κληροδοτηθήκαν στις επερχόμενες γενεές οι γνωστές, άναρχες, μη λειτουργικές και μολυσμένες τσιμεντουπόλεις.

Δια του νέου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΟΤΑ1, υποχρεώνονται μεν οι Δήμοι άνω των 10.000 κατοίκων να συντάξουν και να καταθέσουν προς έγκριση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με χρονικό ορίζοντα τετραετίας, όμως αυτό το πρόγραμμα θα έπρεπε να διέπεται από τις βασικές αρχές και τους κανόνες της Ατζέντα 21 και της ΑΑ. Η σύνταξη τεχνοκρατικού Επιχειρηματικού Προγράμματος συμβάλει σίγουρα στην εισαγωγή συστηματικών διαδικασιών σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του Δήμου, όμως δεν είναι το εργαλείο αυτό που θα κάνει μέτοχους και συν-κοινωνούς τους δημότες στα μεγάλα και μικρά ζητήματα της τοπικής τους κοινωνίας.

Η εφαρμογή της Ατζέντα 21 και της ΑΑ είναι η διεπιστημονική απάντηση στα προβλήματα του 21ου αιώνα, διότι δεν αποτελεί μια ad hoc ενέργεια που ανά πάσα στιγμή ολοκληρώνεται και σταματά, αλλά ένα ολοκληρωμένο διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης όχι μόνο των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά όλων των δημοτών και των φορέων του συνόλου της τοπικής και αστικής κοινωνίας.


[1] Βλ. Ν. 3463/06, άρθρα 203 έως 207.


Το σχέδιο δράσης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑ 21 (TΔ21) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 6 Ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ με τελικό δικαιούχο την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ.
Διεύθυνση: Αγησιλάου 23-25, Τ.Κ.: 104 36 Αθήνα, τηλ. 210 52 71 100, fax 210 5271167, e-mail: eye@mou.gr
Copyright 2008 by Center for the Development in the Mediterranean